Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Zakończenie realizacji projektu „ Usługi opiekuńcze w gminie Pilzno”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje, iż z dniem 30.09.2023 r. zakończył realizację projektu pt. „Usługi opiekuńcze w gminie Pilzno”. Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0010/20 realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje, iż wykazuje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług   po zakończeniu projektu do dnia 30.09.2025 r. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem pod numerem telefonu 14 67 61 852 lub 14 67 61 851.