Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Wnioski do pobrania - Fundusz Alimentacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pobierz)

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (pobierz)

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów (pobierz)

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny (pobierz)

Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (pobierz)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pobierz)

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego (pobierz)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny (pobierz)