Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Akty prawne - Pomoc Społeczna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. z 2009 roku, Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)   (pobierz)

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.)   (pobierz)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 późn. zm.)   (pobierz)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)   (pobierz)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)   (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 964)   (pobierz)

Rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 8 czerwca 2012r. (Dz.U. z 2012 poz. 712)   (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598  z późn. zm.)   (pobierz)

Uchwała  Nr  XVI/131/04 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia  24 lutego 2004 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania uczniów w szkołach.   (pobierz)

Uchwała Nr XXV/183/04 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 28 października 2004r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.   (pobierz)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 nr 0 poz. 823).   (pobierz)