Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Logorypy programu Opieka Wytchnieniowa

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - Edycja 2024

W dniu 26 lutego br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie rozpoczął realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Usługi opieki wytchnieniowej mają za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również czasowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie objął wsparciem 4 opiekunów osób z niepełnosprawnością  (w tym dla 3 opiekunów dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym i 1 opiekuna dziecka do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności).

  • Całkowity koszt Programu: 41 190,00 zł.
  • Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 41 190,00 zł.

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.


Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Informacje można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie, ul. Legionów 28, 39-220 Pilzno lub pod numerem telefonu 14 658 44 01, w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30 do 15:30.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 


 

DOFINANSOWANO W RAMACH PAŃSTWOWEGO

FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2023

REALIZOWANY W GMINIE PILZNO

Gmina Pilzno przystąpiła do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja  2023

1. Cel Programu – głównym celem projektu jest wsparcie członków rodzin lub sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w  łącznej liczbie nie mniejszej niż 8 osób poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej.

2. Zadania realizowane w ramach Programu -  Gmina Pilzno planuje realizację usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Usługa opieki wytchnieniowej w formie  pobytu dziennego pozwoli z jednej strony odciążyć chociaż w części opiekuna faktycznego osoby zależnej a z drugiej umożliwi przebywanie osoby niepełnosprawnej w środowisku zamieszkania miejscu, gdzie czuje się pewnie  i bezpiecznie. Usługa będzie realizowana w wymiarze nie większym niż 240 godzin w 2023 r. na jednego beneficjenta. Zadania realizowane w ramach Programu będą określane indywidualnie dla każdego beneficjenta, zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej oraz oczekiwaniami opiekuna sprawującego nad nią bezpośrednią opiekę.

3. Grupa docelowa – grupę docelową stanowi co najmniej 8 członków rodzin, lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymaga usługi opieki wytchnieniowej.

4. Przewidywane efekty Programu – poprzez realizację usługi opieki wytchnieniowej co najmniej 8 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności, lub osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności, otrzyma pomoc w postaci wsparcia  w codziennych obowiązkach przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje i/lub doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Dzięki tej pomocy opiekunowie osób zależnych będą mogli dysponować wolnym czasem w sposób dla siebie najkorzystniejszy, odpocząć, zregenerować organizm, zadbać o własne zdrowie psychiczne, fizyczne, być może podjąć aktywności, których wcześniej z powodu obowiązków nie byli w stanie zrealizować. Udział w Programie z pewnością w dłuższej perspektywie czasu wzmocni opiekunów, pozwoli im zadbać o swoje samopoczucie fizyczne    i psychiczne. Ponadto opiekun, który będzie miał czas na to, aby udać się na wizytę do  lekarza specjalisty, skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, dłużej pozostanie w dobrej kondycji zdrowotnej, co będzie z korzyścią dla ogólnie rozumianego systemu opieki zdrowotnej.

Na realizacje Programu w 2023 roku Gmina Pilzno otrzymała dofinansowanie o wartości
76 800 zł. Całkowita wartość: 76 800,00


DOFINANSOWANO W RAMACH PAŃSTWOWEGO

FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2022

REALIZOWANY W GMINIE PILZNO

Gmina Pilzno przystąpiła do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja  2022.

1. Cel Programu – głównym celem projektu jest wsparcie członków rodzin lub sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w  łącznej liczbie nie mniejszej niż 6 osób poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej.

2. Zadania realizowane w ramach Programu Gmina Pilzno planuje realizację usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Usługa opieki wytchnieniowej w formie  pobytu dziennego pozwoli z jednej strony odciążyć chociaż w części opiekuna faktycznego osoby zależnej a z drugiej umożliwi przebywanie osoby niepełnosprawnej w środowisku zamieszkania miejscu, gdzie czuje się pewnie  i bezpiecznie. Usługa będzie realizowana w wymiarze nie większym niż 240 godzin w 2022 r. na jednego beneficjenta. Zadania realizowane w ramach Programu będą określane indywidualnie dla każdego beneficjenta, zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej oraz oczekiwaniami opiekuna sprawującego nad nią bezpośrednią opiekę. 

3. Grupa docelowa – grupę docelową stanowi co najmniej 6 członków rodzin, lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymaga usługi opieki wytchnieniowej.

4. Przewidywane efekty Programu – poprzez realizację usługi opieki wytchnieniowej co najmniej 6 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności, lub osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności, otrzyma pomoc w postaci wsparcia  w codziennych obowiązkach przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje i/lub doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Dzięki tej pomocy opiekunowie osób zależnych będą mogli dysponować wolnym czasem w sposób dla siebie najkorzystniejszy, odpocząć, zregenerować organizm, zadbać o własne zdrowie psychiczne, fizyczne, być może podjąć aktywności, których wcześniej z powodu obowiązków nie byli w stanie zrealizować. Udział w Programie z pewnością w dłuższej perspektywie czasu wzmocni opiekunów, pozwoli im zadbać o swoje samopoczucie fizyczne    i psychiczne. Ponadto opiekun, który będzie miał czas na to, aby udać się na wizytę do  lekarza specjalisty, skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, dłużej pozostanie w dobrej kondycji zdrowotnej, co będzie z korzyścią dla ogólnie rozumianego systemu opieki zdrowotnej.

Na realizacje Programu w 2022 roku Gmina Pilzno otrzymała dofinansowanie o wartości 57 600 zł. Całkowita wartość: 57 600 zł.

Załączniki